BIOREZONANCE

 

Biorezonance je aplikovaná kvantová fyzika v medicíně, díky které komunikuje přístroj s organismem, pomocí elektromagnetických frekvenčních vzorků.

 

Laicky řečeno, každá živá buňka kmitá (nebo-li vysílá elektromagnetické impulzy) na určité sobě vlastní frekvenci, přičemž rozdílné frekvence mají buňky zdravého a nemocného, či starého a mladého člověka, a zrovna tak ženy či muže.

 

Biorezonanční přístroje tyto frekvence díky dlouholetým výzkumům znají a Sensitiv Imago je na poli biorezonanční diagnostiky absolutní jedničkou, právě díky  těmto výzkumům, které se datují již od čtyřicátých let minulého století.

 

V praxi to funguje následovně. Poté, co je frekvence do organismu vyslána, se přístroj "zaposlouchá" a zjistí, jestli jím vyslaná frekvence rezonuje či nikoliv.

Pokud tomu tak je, znamená to, že buňka našeho těla se nachází v rovnováze.

Jiná situace ovšem nastává, ve chvíli kdy rezonance chybí. Potom je nutno vyslat jiný - pozměněný signál a tento postup opakovat tak dlouho, dokud rezonance nezazní.

Dle kvality vyslaného signálu dokáže přístroj určit, nakolik je tělěsná buňka poškozená.

 

Sensitiv Imago ale nemá v databázi pouze zdravé a poškozené buňky, nýbrž celou škálu patogenů na které platí stejná pravidla, ať se jedná o bakterie viry či plísně.

 

Jak již bylo řečeno, díky dlouholetým výzkumům Sensitiv ví, jakou frekvenci bude vysílat buňka poškozená například alergií na lepek, či napadená konkrétním virem, a na základě výsledků měření dokáže následně provádět i kompenzace, která spočívá v laicky řečeno "vyladění" buněk opět na ty správné frekvence.

 

Celé vyšetření sleduje klient na svém monitoru.  

                                                        

METODIKA

Měření se provádí na bázi technologií NLS (nelineární systémová analýza), vlnových a biorezonančních výpočtů. Závěry se stanovují na základě zjištění vztahu mezi příčinou a následkem, tj. zkoumají se symptomy jako komplex důsledků nějaké prvopočáteční příčiny.

 

Metodika ve spojení s nejmodernějším zařízením Sensitiv Imago umožňuje:

 • provést analýzu stavu procesů v organismu

 • zjistit existující potíže u pacienta a určit jejich původ

 • provést prognozu vývoje komplikací u zjištěných potíží za rok až pět let a vybrat nejlepší způsob uzdravování

 • odhalit patologické procesy v inkubační době

 • určit příčinu alergických reakcí

 • zjistit v organismu přítomnost aktivátorů patologických procesů -bakterie, viry, parazity

 • určit rovnováhu PH organismu

 • určit stav biochemické homeostáze bez odběrů

 • setavit individuální dietu podle krevní skupiny

 • sestavit výběr a dávkování přípravků pomocí biorezonančího testování v přístroji

 • zjistit slučitelnost již užívaných přípravků a vyvarovat se užívání nevhodných přípravků s vedlejšími efekty

 • harmonizace za pomoci BRT a frekvenční kompenzace

   .  odstranit návyky např. na alkohol či cigarety

 

Nabízíme možnost za 1 až 3 hodiny se dozvědět nejpodrobnější informace o vašem stavu s ohledem na konstituci a věk.

 

 

V našem centru ( kvůli zákonu), neposkytujeme diagnózy. Veškeré výstupy našich měření konzultujte se svým lékařem.

BRT TERAPIE

 

Metodický postup nazvaný BRT terapie, pohlíží na organismus, jako na kvantovou úroveň organizace hmoty-což umožňuje jakoukoliv nemoc považovat za odchylku od normy v "elektromagnetickém obale" organismu.

 

Praxe ukazuje, že pomocí BRT je možno vyléčit až 95% onemocnění, oproti 30%, které zajišťuje moderní medicína.

Nespornou výhodou této metody je, že není medikamentózní a navíc výrazně podporuje odstraňování alergických projevů, které naopak mnohdy medikamenty vyvolávají

 

Tato metoda se dá využít nejen pro léčbu, ale i v rámci prevence bez vedlejších účinků.

Nejvíce se ale rozsáhlé terapeutické možnostiBRT projevují při léčbě tzv. nevyléčitelných, nebo téměř nevyléčitelných nemocí, jako jsou např Parkinsonova choroba, roztroušená skleróza, astma, vitiligo atd.

Kombinací parametrů elektromagnetického působení je bezpočet, proto účinkuje BRT na rozsáhlé množství onemocnění.

 

Za zmínku stojí diabetes I. typu, které se standartně řeší doživotní aplikací inzulinu- hormonu, který za normálních okolností produkuje zdravý organismus sám, díky beta buňkám v pankreasu.

Poškození těchto buněk je obvykle vyvoláno buď geneticky, nebo autoimunitně.

V případě autoimunity se protilátky, které by měly být namířené na boj s mikroby, obrací proti vlastním buňkám.

V praxi to potom vypadá tak, že se například virus příušnic, planých neštovic, zarděnek, cytomegalovirus, či coxakiee virus usídlí v buňkách, přímo je nezničí, ale pozmění natolik, že zmatená imunitní soustava začíná ničit své vlastní beta-buňky. 

Tato fakta jasně poukazují na vhodnost léčby cukrovky I. typu pomocí biorezonance.

 

V praxi to potom vypadá tak, že napadení buňky mikroby se projeví na frekvenčních charakteristikách dané buňky, přičemž přístroj rozliší frekvenci samotné buňky i příslušného mikroba a následně je schopen vygenerovat jak frekvenci pro zničení mikroba, tak pro nápravu fyziologické frekvence samotných buněk.

Jakmile tedy počítač zachytí frekvenci mikroba, zesílí tento signál a vrátí jej zpět, čímž dojde k blokaci životní frekvence infekčních agens a jejich postupnému zničení. 

Toto rezonanční záření není pro zdravé buňky nijak škodlivé z toho důvodu, že energie těchto buněk mnohokrát převyšuje energii buněk patologických.

 

Závěrem lze tedy říct, že takováto komplexní korekce normalizuje celkový imunitní stav a podporuje organismus ve vytváření vlastních rezerv pro boj s mikroby.

 

UVEDENÝ POSTUP NENÍ LÉKAŘSKÝM OŠETŘENÍM A ANI JEJ NENAHRAZUJE, MŮŽE BÝT VŠAK VÝBORNÝM DOPLŃKEM.

  

 

FREKVENČNÍ TERAPIE - FT   (MORA TERAPIE)

 

Frekvenční terapie (FT) je založena na procesu samoregulace organismu. V organismu jsou přítomné zdravé fyziologické kmity. V důsledku stresu, infekce či znečištěného životního prostředí vznikají kmity patologické. Sensitiv Imago umí oscanovat organismus, oddělit patologické kmity od fyziologických a znovu namířit kmity do organismu v určitých amplitudách a fázovém poměru.

 

Patologické kmity se tlumí, fyziologické se zesilují. Organismus se jakoby samonastavuje. Vedlejší účinky FT nemá, organismus jako by sám nastavoval přístroj a ukazoval mu, jak jej má léčit.

 

Zvláště pozitivní výsledky se dosahují při kompenzaci alergií, různých bolestí či akutních nebo chronických zánětlivých  stavů.

 

Pomocí této metody je také možné připravit antipreparáty. Například: antialergeny (antičokoláda, antipomeranč). Klientovi tak odpadá povinnost brát léky, které vyvolávají vedlejší negativní účinky v organismu. 

 

Přístroj umí také připravit informační kopii léčebného přípravku, zapsat na nosič pouze pozitivní část a předat pacientovi tuto elektronickou kopii.  A nebo naopak, pokud se např. u stomatologických protézních materiálů objeví negativní vlivy a zároveň není možnost je vyměnit, je možné to zjistit a pomocí Sensitivu připravit antipreparáty, které odstraní ničivý efekt.

 

Pomocí biorezonance je možné se zbavit špatných zvyků: připravit antinikotin, antialkohol. Už během 2 týdnů od počátku přijímání se začíná snižovat chuť na tabák či alkohol.

 

 

Při provádění ferkvenční terapie je důležitá detoxikace !

 

V průběhu prvních etap Mora terapie se do krve vyplavují toxické látky různého původu. Je to spojeno s tím, že organismus je Mora terapií nucen osvobodit se od negativní informace a nejbližší cestou je právě krev. Tyto toxické látky se postupně hromadí v mezenchymu a v běžných podmínkách se prakticky vůbec nevyplavují z organismu pryč.

Proto je velice důležité podnikat v průběhu celé terapie kroky k detoxikaci klientova organismu. K základním pravidlům, která by měla být vždy dodržena, patří zejména pitný režim – dokonce bude lepší když klient bude pít více, než méně a to ideálně čisté, lehce minerální, nesycené vody. Samozřejmostí je dodržování hygienických návyků a každodenní sprcha.

 

UVEDENÝ POSTUP NENÍ LÉKAŘSKÝM OŠETŘENÍM, ANI JEJ NENAHRAZUJE, MŮŽE BÝT VŠAK VÝBORNÝM DOPLŃKEM.

 

O PRINCIPECH BIOREZONANCE SE VÍCE DOZVÍTE NA  http://www.biorezonance.info/index_cz.php

 Proudly created with Wix.com

© LARA DESIGN 2018

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now