ZÁCPA A PRŮJEM-(mohou být) OPAČNÉ PÓLY TÉHOŽ PROBLÉMU


Kdyžjsem se rozhodla napsat článek na tohle (nebojím se říct aktuální) téma, netušila jsem ale, jak
pro mě bude náročné danou problematiku vysvětlit a nezabíhat při tom do podrobností, které mě
samotné připadají fascinující, ale čtenáře by mohly nudit.
Pokud se mi to tak úplně nepovedlo přijměte prosím milí čtenáři mojí omluvu, ale zároveň vězte, že
mohlo být hůř.
Všechno, co se v našich tělech děje, veškeré pochody, je potřeba udržovat v rovnováze. Jakékoliv
vychýlení ať jedním, či druhým směrem znamená poruchu. Čítankovým příkladem takového
vychýlení jsou na jedné straně zácpa,na druhé pak průjem
Pojďme si tedy probrat možné příčiny této nerovnováhy.
Jelikož je střevo a v tomto případě hovoříme hlavně o střevě tlustém, součástí (složitého)
organismu, tak také příčin jeho disfunkcí může být více.
Začneme tedy odshora-od mozku.
Samotné řízení vylučovacích funkcí vychází z části mozku zvané diencefalon (mezimozek), odkud
prostřednictvím periferních nervů (nervus vagus) přicházejí vzruchy až k vegetativním nervům,
tedy i k velmi rozsáhlé střevní pleteni nazývané enterální nervový systém. Právě poruchy této
pleteně jsou nejčastější příčinou poruch vylučování, tedy zácp a průjmů.
Než se ale dostaneme k příčinám poruch nervového systému, ráda bych ještě chvíli zůstala u
samotného střeva, protože aby se problém dostal až na nervovou úroveň musí mu předcházet
mnoho dějů probíhajících právě ve třevech samotných.
Lidské střevo měří dohromady asi 6 metrů, z toho asi 1,5 metrů připadá na střevo tlusté.
Funkcí tenkého střeva je 1. dokončit trávení započaté v žaludku, 2. následné vstřebávání živin 3.
odvod nestravitelných a nestávených živin dál do tlustého střeva. Tenké střevo by mělo obsahovat
jen minimum bakterií, protože trávicí procesy zde probíhají pomocí žlučových a pankreatických
šťáv.
Jiná situace je ve střevě tlustém, kde dochází zejména ke vstřebávání vody, zbytku živin a tvorbě
některých vitamínů. Částečně zde dochází ještě k rozkladu vláknité části potravy a to pomocí
bakterií, kterých se zde nacházejí obrovské množství.
Jen pro ilustraci: V lidském těle žije za normálních okolností asi 1x10 na 14 bakterií a z toho je asi
90% v trávicím traktu. Ta čísla uvádím pro ty chytřejší z nás, mě osobně nic moc neříkají.
Co už ale dokážu svou představivostí pojmout je skutečnost, kterou tato čísla znamenají v praxi,
totiž že až 50% suché hmotnosti stolice mohou tvořit bakterie.
Tyto bakterie dělíme na bakterie mléčného kvašení (to jsou ty hodné laktobacílky) a hnilobné
bakterie, takzvané střevní komensály (nejznámější je asi E-coli), které sice do střeva patří, ale nesmí
se přemnožit.
Metabolická aktivita střevních bakterií dokonce převyšuje metabolickou aktivitu jater, což
převedeno do normální řeči znamená, „že je tam pěknej cvrkot“ .
Bakterie mléčného kvašení produkují např vitamín K, dále látky bílkovinné povahy, které pomáhají
zacelovat střevo a také potlačují růst kvasinek.
Díky komensálům pak střevní sliznice produkuje stálou hladinu protilátek a zajišťuje tím imunitu v
případě napadení infekcí.
Takhle by v kostce vypadal ideální stav.
Nyní si popíšeme, co všechno může nastat, když se poruší střevní rovnováha, aneb nastane li
disbakterióza.
Řekněme například, že díky špatné stravě (co je špatná strava by vydalo na samostatný článek)
dojde k přemnožení hnilobných bakterií, na úkor bakterií mléčného kvašení.
Hnilobné bakterie produkují látky, které uvolňují spoje mezi střevními buňkami a tím dochází k
průniku nejrůznějších toxinů, ale i bakterií, nebo antigenů do organismu, což vyvolává celou řadu
problémů. Např. v případě antigenů se jedná o alergii a autoimunitu.
Naproti tomu bifidobakterie tento proces „neutralizují“ tím, že vytvářejí mastné kyseliny s krátkým
řetězcem, které slouží jako zdroj energie enterocytů (střevních buněk). Pokud tento zdroj chybí,
buňky přestanou produkovat dostatek kvalitního hlenu, který chrání sliznice před průnikem
cizorodých látek viz. výše. Zároveň se také začne překyselovat střevní obsah, což podporuje růst
kvasinek a dalších nežádoucích patogenů, které se tím pádem mohou ve zvýšené míře dostávat skrz
narušenou střevní sliznici do těla.
Tímto procesem se může dostat infekce, ale i různé toxiny prakticky do jakéhokoliv orgánu, čímž se
obloukem vracíme ke střevnímu nervovému systému, který je první na ráně. Další v pořadí jsou
játra, do kterých se střevní obsah dostává přímo vrátnicovou žílou, aby byl nadále metabolizován.
Infekce se může dostat také do plic, které řídí vstřebávání vody, neboli zahuštění stolice.
Dle pravidel čínské medicíny jsou navíc tlusté střevo a plíce energeticky párovými orgány, tudíž
oslabení jednoho orgánu se projeví oslabením druhého. Zůstaneme li u čínské medicíny, pak játra
zodpovídají za mozek a nervy, čímž se vracíme na začátek k odstavci o nervovém řízení
vylučovacích funkcí. A do třetice nemohu nezmínit slezinu, která zodpovídá energeticky za stav
sliznic, tedy i té střevní.
Nakonec vzniká uzavřený kruh, kdy disbakterióza narušuje střevo, tím proniká infekce do ostatních
orgánů a nervů, které potom zpětně narušují správné vyprazdňování. Dojde li navíc k intoxikaci
příslušných mozkových center, pak tato mozková centra „nedovolí“ napravit bakteriální rovnováhu
ve střevech.
Každý, kdo si pozorně pročetl tyto řádky a pochopil složitost a provázanost daného problému, také
chápe, že i náprava musí být vícevrstevnatá.
V první řadě se jedná o úpravu jídelníčku. Strava by měla obsahovat dostatek vlákniny, která
podporuje střevní peristaltiku a růst bifidobakterií. Dále je potřeba zohlednit kvalitu trávení různých
potravin. Co dělá dobře jednomu, nemusí svědčit druhému.V případě nedokonalého trávení v
tenkém střevě, odcházejí do tlustého střeva látky, které tam nepatří (měly být už dávno vstřebány).
Jedná se např o cukry, které potom způsobí právě přemnožení hnilobných bakterií a kvasinek.
Dalším krokem by měl být hydrokolon (tři kůry stačí) a současné užívání kvalitních laktobacilů
nejlépe živých. Sušené laktobacílky potřebují čas na aktivaci, který v případě průjmu většinou
nedostanou.
Jaterní kůra poté dočistí i horní část střev, kam se hydrokolon nedostane a zároveň posílí kvalitu
žluči a tím trávení v tenkém střevě. V neposlední řadě dodá přes játra energii nervovému systému.
U dlouhodobých problémů se pravděpodobně ani tak nedostaví kýžená úleva a to právě z důvodu
zasažení nervového systému a mozku.
Zde potom mohu doporučit vyšetření biorezonančním přístrojem Sensitiv imago, který nejen odhalí,
kde se problém nachází a jaké toxiny ho způsobují, ale umí i napravit střevní sliznici a navrhnout
optimální léčebné postupy přímo na míru.
Problémy s vylučováním jsou často vleklé a vysilující, ale tak jako každý jiný problém mají svá
řešení, která navíc ani nebolí. Smyslem tohoto článku bylo poskytnout Vám milí čtenáři, světlo na
cestě za vyřešením těchto nepříjemností.
Pro Váš spokojený život s přáním Lásky a štěstí Kateřina Laurincová

 Proudly created with Wix.com

© LARA DESIGN 2018

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now